Misja Parafialna

MISJA ŚWIĘTA

W ROKU FATIMSKIM

 

„PRZEZ SERCE MARYI  KU SERCU BOGA”

13-21 maja 2017r.

 

 

Modlitwa o łaski misyjne

 

Dobry i Miłosierny Boże!

 

Prosimy Cię o błogosławieństwo dla Misji, która ma być czasem przemiany naszej Wspólnoty Parafialnej. Niech ten czas będzie błogosławiony dla wszystkich mieszkańców Parafii. 

Pragniemy, abyśmy wszyscy doszli do poznania prawdy i zostali zbawieni. Potrzeba nam do tego łaski Bożej i dlatego z wielką ufnością wołamy: Przyjdź Królestwo Twoje. 

Boże! Dopomóż nam przygotować się dobrze do Misji Świętej, aby wszyscy wyznawcy Chrystusa żyli, jak prawdziwi wyznawcy miłości i przebaczenia. Napełnij nas pragnieniem ratowania nie tylko siebie, ale i wszystkich ludzi na ziemi.

Użycz misjonarzom światła i łaski, żeby nam przypomnieli, jaka jest wola Boża i co nam służy do zbawienia. Niech Boskie Twoje słowo przez nich głoszone oświeci nas i pouczy, uzdrowi
i wzmocni, uświęci i zbawi. Amen.

 

Czym są Misje Parafialne?

Misja Święta to szczególny czas obecności wśród nas Chrystusa, który do nas mówi: «Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!».

Nakaz misyjny Jezusa dany Apostołom, by: «głosili Ewangelię wszelkiemu stworzeniu», trwa po dzień dzisiejszy w Kościele. Dlatego, serdecznie i gorąco zapraszamy wszystkich na Misję Świętą. Zapraszamy wierzących szczerze i głęboko, aby pogłębili wiarę. Zapraszamy Was wątpiących, abyście znaleźli odpowiedzi na pytania związane z sensem życia. Zapraszamy również Was niewierzących, abyście się nawrócili i uwierzyli Chrystusowi i Jego Ewangelii.

Ks. Proboszcz

i Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej 

 

 

Misje Święte wygłoszą
Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej

Naśladujcie cnoty i przykład naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, oddając się przede wszystkim głoszeniu słowa Bożego ubogim – takie zadanie wyznaczył w 1816 roku Misjonarzom Oblatom Maryi Niepokalanej ich Założyciel, św. Eugeniusz de Mazenod.

            Swoją posługę oblaci wypełniają poprzez głoszenie Ewangelii na misjach zagranicznych w 72 krajach świata (od Północnej Kanady aż po Madagaskar, od Chin aż po kraje Ameryki Południowej), a także podczas rekolekcji i misji parafialnych w kraju. Przez ich posługę realizuje się misyjny nakaz Jezusa Chrystusa: «Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody».

 

 


1 - 1 z 1 Pierwsza | < Poprzednia | Kolejna > | Ostatnia