Intencje mszalne

 

 

STYCZEŃ 2023

01.01.23 – ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI

7.00 – Za Parafian zmarłych w roku 2022

9.00 – O pokój w świecie, zwłaszcza w Ukrainie

11.00 – W intencji Rodzin naszej Parafii

02.01.23 – PONIEDZIAŁEK

8.00 – W intencji mieszkańców ulic: Mokierskiej, Górniczej, Pogodnej, Ligonia,

03. 01.23 –  WTOREK

8.00 – Za + Bolesława Hapetę w 20 rocznicę śmierci, ++ rodziców i pokrewieństwo         

           z obu stron

04.01.23 – ŚRODA

8.00  _ W intencji mieszkańców ulicy Mikołowskiej, Wyniosłej, Widokowej,

           Wodociągowej i Kopalnianej

05.01.23- CZWARTEK

8.00 _ W intencji mieszkańców ulic: Wieżowej, Szkolnej, Cichej, Poprzecznej,

         Kamiennej i Stromej

06. 01.23 – PIĄTEK – Uroczystość Objawienia Pańskiego

7.00 –

9.00 –

11.00 - W intencji współpracowników Parafii i ich rodzin

07.01.23 – I SOBOTA

7.30  - Różaniec - prowadzi Róża Różańcowa św. Franciszka – p. Janiny Balas

8.15 - W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy

i  zniewagi   oraz w intencji członków Róż Różańcowych

17.00 – W intencji Ewy i Janusza Przechrzta z okazji 30 rocznicy ślubu o Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi oraz  w intencji całej rodziny

08.01.23 – NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO

7.00 – W pewnej intencji o szczęśliwy przebiego operacji

9.00 – W intencji Tomasza Pawlik z okazji 40 rocznicy urodzin z

            podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże     

            błogosławieństwo

11.00 – Za + papieża-seniora Benedykta XVI o dar życia wiecznego

09.01.2023 – PONIEDZIAŁEK

8.00 –W intencji mieszkańców ulic Wodnej, Piaskowej, Polnej, Krótkiej i Pawła Wyry

10.01.2023 – WTOREK

8.00 –Za + Krystynę Nowrotek

11.01.2023 – ŚRODA

8.00 – Za ++ Annę i Emanuela Ciałoń

12.01.2023 – CZWARTEK

17.00 –W intencji członków ADŚ

13.01.2023 – PIĄTEK

18.00 –Za + Marka Bartłomiejczaka w I rocznicę śmierci

14.01.2023 – SOBOTA

17.00 –W intencji rodziny Góra o zdrowie i Boże błogosławieństwo

15.01.2023 – NIEDZIELA

7.00 –Za + Renatę Mirecką – od sąsiadów

9.00 – W intencji chorych Parafian

11.00 –Dla uczczenia i uwielbienia Ducha Świętego

16.01.2023 – PONIEDZIAŁEK

18.00 – Za + Tadeusza Sziling w kolejną rocznicę śmierci

17.01.2023 – WTOREK

18.00 –Za + Eugenię Palenta w 30 dzień pośmierci

18.01.2023 – ŚRODA

8.00

19.01.2023 – CZWARTEK

18.00 –Za + Zdzisława Jakubaszek na pamiątkę urodzin

20.01.2023 – PIĄTEK

18.00 –Za + Anastazję Gawlik w 10 rocznicę śmierci

21.01.2023 – SOBOTA

17.00 –1. Za ++ Dziadków z rodzin Tańczyk, Matysik, Żmija, Raszka, Ryguła,   Wojtynek

               2. Za + Gertrudę Matysik, ++ rodziców i rodzeństwo

22.01.2023 –  NIEDZIELA

7.00 – Za + Stefana Zielonka, + żonę Annę, ++ rodziców, ++ teściów, + zięcia   Mariana, ++ z pokrewieństwa

9.00 – W intencji Angeliki i Bartłomieja Bondzińskich z okazji 5 rocznicy ślubu i córki Chloe w pierwszą rocznicę urodzin z prośbą  o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opieke Anioła Stróża i Matki Bożej oraz w intencji całej rodziny

11.00 –W intencji Dziadków parafii

23.01.2023 – PONIEDZIAŁEK

18.00 –Za + Andrzeja Witę w 30 dzień po śmierci

24.01.2023 – WTOREK

18.00 – Za ++ Agnieszkę i Jana Walasz

25.01.2023 – ŚRODA

8.00 -

26.01.2023 – CZWARTEK

18.00 – Za + Renatę Mirecką od rodziny Mireckich z Jawiszowic

27.01.2023 – PIĄTEK

18.00 –W pewnej intencji z podziękowaniem za otrzymane łaski, zwłaszcza za powrót do zdrowia, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo

28.01.2023 – SOBOTA

14.00 – W intencji Kazimierza Adriana Marmol przyjmującego chrzest św. oraz w     intencji Adriana Marmol  z okazji 33 urodzin o Boże błogosławieństwo

 17.00

29.01.2023 – NIEDZIELA

7.00

9.00 –Za ++ Gertrudę i Ryszarda Muszer, + syna Leona, ++ Barbarę, Maksymiliana Namysło, + syna Wincentego, + córkę Różę

11.00 –Za ++ rodziców Marię i Maksymiliana Macioł, ++ Agnieszkę i Alfreda    Cegiełka, + brata Janusza

30.01.2023 – PONIEDZIAŁEK

18.00 – Za + Eryka Spernol w kolejną rocznicę śmierci, ++ z rodziny

31.01.2023 – WTOREK

18.00 -  W intencji Mieczysławy i Henryka Jastrzębskich z okazji 50 rocznicy ślubu o Boże błogosławieństwo – od dzieci z rodzinami

 

LUTY

01. 02. 2023 – ŚRODA

18.00 -

02. 02. 2023 – CZWARTEK  - Ofiarowanie Pańskie

8.00 –

18.00 -

03. 02. 2023 - I PIĄTEK

18.00 - Ku czci N. Serca Pana Jezusa w intencji czcicieli, w intencji dzieci po Wczesnej i I Komunii i  w intencji wszystkich dzieci szkolnych         

04. 02. 2023 –  SOBOTA

7.30 –Różaniec prowadzi Róża Różańcowa Niepokalanego Serca NMP  - p.Danuty Tańczyk

8.15 –  W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy i zniewagi oraz w intencji członków Róż Różańcowych  

17.00 –Za ++ rodziców Kazimierza Śleziaka, Stefanię i Edmunda Malik

05. 02. 2023 –  NIEDZIELA

7.00 –Za + Stefana Gasz w 2 rocznicę śmierci, ++ rodziców i teściów

9.00 –

11.00 -

06. 02. 2023 – PONIEDZIAŁEK

18.00 - ADŚ

07. 02. 2023 – WTOREK 

18.00 - W pewnej intencji za + męża i ++ rodziców z obu stron

08.02. 2023 – ŚRODA  

8.00 -  W pewnej intencji

09. 02. 2023–  CZWARTEK  

18.00 –Za + Gabriela Klizę od sąsiadów z ul. Polnej

10. 02. 2023 –  PIĄTEK  

18.00 – Za + zięcia Jana, żonę Halinę i rodziców Franciszkę i Jana Muras

11. 02. 2023 –  SOBOTA  

17.00 –Za ++ Karolinę i Władysława Tebinkę, syna Jana, zięciów Bernarda i Jerzego

12. 02. 2023 –  NIEDZIELA

7.00 - Za ++ rodziców Jana i Karolinę oraz + wnuka Henryka

9.00 –Dla uczczeniai uwielbienia Ducha Świętego

11.00 -

13. 02. 2023 – PONIEDZIAŁEK

18.00 –Za + Renatę Mirecką – od dyrekcji i pracowników Salwator Parku w Mikołowie                  

14. 02. 2023 – WTOREK 

18.00 - Za ++ Jana i Marię Skowron, syna, córki i zięciów

15. 02. 2023 – ŚRODA  

8.00 - Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze w pewnej intencji

16. 02. 2023 –  CZWARTEK  

18.00 –Za ++ Martę i Wiktora Tańczyk

17. 02. 2023 –  PIĄTEK  

18.00 –Za + Mirosława Loska z okazji 15 rocznicy śmierci

18. 02. 2023 –  SOBOTA  

17.00 – Za + Stefanię Skowron, ++ rodziców i rodzeństwo

19. 02. 2023 –  NIEDZIELA

7.00 - Za + KonradaBajger w kolejną rocznicę śmiercio dar nieba - od syna Tomasza z rodziną

9.00 – Za ++ Pelagię i Stanisława Wicherek oraz ich rodziców

11.00 –W intencji ks. Seniora Gerarda z okazji 81 rocznicy urodzin od ADŚ, ŚRF i Margaretek

20. 02. 2023 - PONIEDZIAŁEK

18.00 –Za + Stefanię Skowron, ++ rodziców i rodzeństwo

21. 02. 2023 - WTOREK 

18.00 -  Za ++ męża Ireneusza. Córkę Monikę i zięcia Jana

22. 02. 2023 – ŚRODA POPIELCOWA

8.00 – Za + Jerzego Lazar w 30 dzień po śmierci

16.00 –

18.00 – Za ++ Wiktorię i Józefa Suchy i ++ dzieci (TRANSMISJA)

23. 02. 2023 – CZWARTEK  

18.00 – Za + Zdzisława Danielczuka w 30 dzień po śmierci

24. 02. 2023 – PIĄTEK  

18.00 – Za + Helenę Mikisz - od przyjaciół i sąsiadów z Zubrzycy Górnej, tj. od Jadwigi Kowalczyk z rodziną, Stanisława Misińca z rodziną i Marii Misiniec

25. 02. 2023 –  SOBOTA

17.00 – Za + Sebastiana Adam w 6 rocznicę śmierci, ++ dziadków Teodora i Annę Adam, Kazimierza Radoń, ++ z rodziny Radoń

26.02.2023 - NIEDZIELA

7.00 - W pewnej intencji o zdrowie i zgodę w rodzinie

9.00 – Za + Henryka Böhm w 2 rocznicę śmierci

11.00 - Za ++ Werę i Kazimierza Stawczyk, Gertrudę i Pawła Król

27.02.2023 - PONIEDZIAŁEK

18.00 – Za + męża, ojca i dziadka Mirosława Łapota w kolejną rocznicę śmierci i ++ z rodziny

28.02.2023 – WTOREK

18.00 – Za + Edwarda Nowrotek

 

MARZEC

01.03.2023 – ŚRODA

8.00 – W pewnej intencji o zdrowie oraz w intencji całej rodziny

02.03.2023 –  I CZWARTEK

18.00 –1.  Do Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne                                     

             2. Za ++ Stanisławę i Karola Schynberger          

03.03.2023 – I PIĄTEK

18.00 – Ku czci N. Serca Pana Jezusa w intencji czcicieli, w intencji dzieci po Wczesnej i I Komunii i  w intencji wszystkich dzieci szkolnych

04.03.2023 – I SOBOTA

7.30 – Różaniec prowadzi Róża Różańcowa MB Różańcowej – p. Alicji Muszer

8.15 –  W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy i zniewagi oraz w intencji członków Róż Różańcowych  

17.00 – Za ++ Wandę i Augustyna Kopiec i + Janusza Król

05.03.202 – 2 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

7.00 – Za + Ewalda Ptaszny, ++ z rodzin Ptaszny i Malcharek

9.00 – 

11.00 – W intencji Stanisława Cegiełka z okazji 70 rocznicy urodzin z    podziękowaniem za otrzymane łaski z prośba o dalsze

06.03.2023 – PONIEDZIAŁEK

18.00 – ADŚ

07.03.2023 – WTOREK

18.00 – Za ++ Martę i Franciszka Suchy, ++ Tomasza i Marię Jabłeka

08.03.2023 – ŚRODA

8.00 –

09.03.2023 – CZWARTEK

18.00 – W pewnej intencji

10.03.2023 – PIĄTEK

18.00 – Za ++ Wiktorię Kulik w 10 rocznicę śmierci, rodziców z obu stron, męża Pawła Kulik

11.03.2023 – SOBOTA

17.00 – Za ++ Bronisławę i Antoniego Hapeta, ++ Elżbietę i Piotra Gałązka

12.03.2022 – 3 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

7.00 – Za + żonę Zuzannę Baran w kolejną rocznicę śmierci

9.00 – Za + Mariolę Zaskwara

11.00 – 1. Do Aniołów Stróżów w intencji Jana Wojtynek w pierwszą rocznicę urodzin, z podziękowaniem za dar życia, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Maryi, dary Ducha Świętego oraz świętych patronów

               2. Do Bożej Opatrzności w intencji rodziny Tańczyk, Wojtynek,Ryguła, Papała, Żmija, Prasoł, Tebinka i Zawistowski

13.03.2023 – PONIEDZIAŁEK

18.00 – Za + Renatę Mirecką -  od Grzegorza Mireckiego z rodziną

14.03.2023 -WTOREK

18.00 – Przez Niepokalane Serce Maryi do Opatrzności Bożej w intencji Pelagii i Magdaleny Buczek z okazji urodzin

15.03.2023 – ŚRODA

8.00 – Za ++ rodziców Teodora i Annę Adam, Pawła i Helenę Pukocz oraz Sebastiana Adam o łaskę zbawienia

16.03.2023 – CZWARTEK

18.00 – BIERZMOWANIE

17.03.2023 – PIĄTEK

18.00 – Za ++ Augustynę i Wojciecha Skowron oraz ++ dzieci

18.03.2023 – SOBOTA

17.00 – Za ++ rodziców Ryszarda i Gertrudę Muszer, Adolfa i Rozalię Wróbel

19.03.2023 – 4 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

7.00 – Za + męża i ojca Ryszarda w 8 rocznicę śmierci

9.00 – W intencji Marii Ziółkowskiej z okazji 1 rocznicy urodzin oraz w intencji Mateusza Ziółkowskiego z okazji 30 rocznicy urodzin o Boże błogosławieństwo

11.00 – Dla uczczenia i uwielbienia Ducha Świętego

20.03.2023 – PONIEDZIAŁEK

18.00 – Za + Jerzego Kopiec w 6 rocznicę śmierci

21.03.2023 – WTOREK

18.00 – Za + Danutę Suchy, + męża Rufina

22.03.2023 – ŚRODA

8.00 –

23.03.2023 – CZWARTEK

18.00 - Za ++ rodzeństwo z rodziny Bartłomiejczak: Leonarda, żonę Małgorzatę, Jerzego, Marka, Krzysztofa, Mariana i Zbigniewa, siostrę Mariannę Bocheńską, męża Jana

24.03.2023 – PIĄTEK

18.00 – Za + Irenę Jakubaszek w 2 rocznicę śmierci

25.03.2023 – SOBOTA

17.00 – Za ++ Annę i Romana Minoł, ++ rodziców, rodzeństwo i wszystkich krewnych z obu stron oraz + zięcia Marka Wałaszka

26.03.2023 – 5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

7.00 – Za ++ dziadków Bezrąk i Bondzińskich

9.00 – Za ++ rodziców Agnieszkę i Alfreda Cegiełka, Marię i Maksymiliana Macioł, brata Janusza

11.00 – Za + Anielę Górnioczek na pamiątkę urodzin

27.03.2023 – PONIEDZIAŁEK (Rekolekcje szkolne)

18.00 – Za + Zdzisława Danielczuka - od sąsiadów

28.03.2023 -WTOREK (Rekolekcje szkolne)

18.00 – Za ++ Klarę i Romana Kopel, ++ trzech synów i dwóch zięciów

29.03.2023 – ŚRODA (Rekolekcje szkolne)

8.00 –

30.03.2023 – CZWARTEK (Rekolekcje parafialne)

18.00 – Za ++ Pelagię i Franciszka Wiechuła, + zięcia Gerarda

31.03.2023 – PIĄTEK (Rekolekcje parafialne)

18.00 –Za+ Alicję Rzepka, + męża Ryszarda, + syna Januszaoraz ++ z rodziny

 

 

 


1 - 1 z 1 Pierwsza | < Poprzednia | Kolejna > | Ostatnia