RÓŻANIEC ŻYWY !

Nasz skarb prawdziwy, w nim Jezus żyje i prawda świeci. 

Czcijmy Maryję, ona jak dzieci karmi łaskami, cnotą odziewa,

prosi za nami, do nieba wzywa. 

I jak Matka tak się raduje, że jej gromadka Ojca miłuje

i przez jej ręce w dobranym chórze serca dziecięce idą ku gorze !

 

ŻYWY RÓŻANIEC 

w naszej parafii