SAKRAMENTY

CHRZEST

 

Dokumenty i informacje potrzebne do zgłoszenia dziecka do sakramentu chrztu:

1. Akt urodzenia dziecka (z USC)
2. Dane obojga rodziców i chrzestnych (uzupełniony formularz)
3.Jeśli chrzestni są spoza parafii – zaświadczenia, że mogą pełnić tę funkcję
4. Aby ochrzcić dziecko z innej parafii wymagana jest zgoda Księdza Proboszcza tamtej parafii. 

5.Wymogi stawiane chrzestnym:

- ukończone 16 lat,

- przyjęte sakramenty wtajemniczenia (chrzest, Komunia, bierzmowanie),

- katolik praktykujący i żyjący zgodnie z wiarą (stąd niemożność pełnienia tej funkcji np. przez osoby żyjące w związkach niesakramentalnych).

 

BIERZMOWANIE

 

Bierzmowanie młodzieży

Bierzmowanie przyjmuje zasadniczo młodzież III klas gimnazjum po odpowiednim przygotowaniu. Sakrament ten jest udzielany przez biskupa podczas Mszy, zazwyczaj w maju lub czerwcu.

 

Bierzmowanie dorosłych

Osoby, które nie przyjęły tego sakramentu w odpowiednim czasie, a chcą go uzupełnić, winny zgłosić się do księdza proboszcza w celu ustalenia sposobu przygotowania. Po przygotowaniu można przystąpić do bierzmowania z młodzieżą w parafii lub w katedrze (katowickiej ewentualnie gliwickiej), gdzie sakrament ten udzielany jest w wyznaczonych terminach kilka razy w roku.

 

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

 

 

I Komunia św. w roku 2019:

3 maja – dzieci wczesnokomunijne,
5 maja obecne klasy II (2018)

I Komunia św. w roku 2020:

3 maja – dzieci wczesnokomunijne,

10 maja obecne klasy I (2018)

 

MAŁŻEŃSTWO

 

Termin zawarcia małżeństwa można ustalać indywidualnie w kancelarii parafialnej.

Narzeczeni przed zawarciem sakramentu małżeństwa są zobowiązani do:

- spisania protokołu przedślubnego,

- uczestnictwa w naukach przedślubnych,

- uczestnictwa w Dekanalnym Dniu Skupienia,

- udziału w indywidualnych (2-3) spotkaniach w parafialnej Poradni Życia Rodzinnego.

Protokół przedślubny:

Na 3 miesiące przed ustaloną datą ślubu narzeczeni zgłaszają się do kancelarii, aby spisać protokół. Potrzebne są następujące dokumenty:

•dowody osobiste dla potwierdzenia tożsamości

•aktualne świadectwa chrztu (nie starsze niż sprzed 3 miesięcy)

•świadectwa ukończenia katechizacji w szkole ponadgimnazjalnej (lub świadectwo ukończenia katechumenatu przedmałżeńskiego)

•dokumenty z USC (jeśli ślub ma mieć skutki cywilne czyli tzw. ślub konkordatowy – stosowne zaświadczenia; jeśli ślub cywilny miał już miejsce – akt małżeństwa)

 

 Nauki przedślubne:

Narzeczeni zobowiązani są do uczestnictwa w naukach przedślubnych. Nauki te odbywają się w salkach katechetycznych Parafii M.B. Królowej Różańca Św. w Łaziskach Górnych i rozpoczynają się o godz. 19.00. 

Terminy:

10-13 luty 2020r.

20-23 kwiecień 2020r.

15-18 czerwiec 2020r.

05-08 październik 2020r.

 

Dekanalny Dzień Skupienia dla narzeczonych:

Terminy:

16 lutego 2020r.

26 kwietnia 2020r.

21 czerwca 2020r.

11 październik 2020r.

Dzień skupienia zaczyna się o godz. 13.00 w kościele MB Królowej Różańca Św. w Łaziskach Górnych.

W programie:

- modlitwa do Ducha Świętego,

- konferencja: Rozwój miłości małżeńskiej,

- konferencja: Moja wiara w Boga,

- modlitwa przed Najświętszym Sakramentem,

- okazja do spowiedzi św.,

- msza św.,

- rozdanie świadectw ucestnictwa,

- zakończenie ok. godz. 16.20.

 Zgłoszenia na Nauki Przedślubne i do Poradni Życia Rodzinnego dokonujemy za pomocą strony internetowej:

http://narzeczenikatowicka.pl

 Narzeczeni mogą również skorzystać z nauk organizowanych poza miejscem swojego zamieszkania, w zupełnie innym mieście. Nauki mogą mieć charakter spotkań cotygodniowych lub weekendowych. Coraz częściej można się spotkać także z naukami przedmałżeńskimi „skróconymi”, które trwają przez 3-4 dni i w tym czasie ich uczestnicy realizują materiał całego kursu.

 

 

 

 


1 - 1 z 1 Pierwsza | < Poprzednia | Kolejna > | Ostatnia